נגישות אקוסטית לכיתות

מלבד התהליך הביורוקרטי המלווה בהנגשת כיתה אקוסטית, החל בהגשת אסמכתאות לכך שהילד זכאי לכיתה נגישה אקוסטית, ישנו תהליך של מדידות ותכנון הנדסי בדרך להפיכת כיתה רגילה לאקוסטית, שנשען בין היתר על קריטריונים אותם הגדיר משרד החינוך.

הרעיון בכיתה אקוסטית הינו לבודד רעשי רקע ורעש מזגנים (רעשים חיצוניים או פנימיים של הכיתה) וכן להפחית זמן הדהוד מיותר שמקשה על מובנות הדיבור, על מנת ליצור אקלים מתאים לתלמיד בעל לקות שמיעה כדי לשלבו בין שאר התלמידים. בשפה המקצועית, מדובר על שיפור ה-   SNR – Signal to Noise Ratio.

במקרה של כיתה אקוסטית ניתן להקביל את ה- SNR ל: "יחס עוצמת קול המורה לרעשי הרקע/הדהוד". מתוך כך ניתן להבין כי על מנת ליצור את האקלים האקוסטי המתאים לכיתה, יש לאפשר יחס קבוע בין האות לרעש, ׁאשר נקבע ע"פ תקן אמריקאי ANSI S12.60. יחס האות לרעש נקבע על +15dB, ז"א כי עוצמת קול המורה צריכה לעמוד על 15dB לפחות מעל רעשי הרקע.

זמן הדהוד מהווה גורם מפריע, מכיוון שהוא מגביר את רעש הרקע עקב ההחזרים שמוסיפים על הרעש הקיים וממסך על קולו של המורה.

 

רעשי רקע

רעשי הרקע נובעים מרעש אשר נישא באוויר, קול הולם (עובר דרך התקרה/רצפה) והדהוד, וכוללים את כל הצלילים הקיימים בסביבת הכיתה מלבד הצליל הישיר אותו אנו רוצים לשמוע (המורה). ניתן לסווג את רעשי הרקע לרעשי רקע חיצוניים ו/או פנימיים. רעשי רקע חיצוניים הם כל הרעשים אשר נוצרים מחוץ למעטפת הכיתה וחודרים לתוכה, למשל: רעש מכבישים, נביחות, צפירת מכוניות, רעשים מהמסדרונות הצמודים, מהכיתות הצמודות וכו'. רעשי רקע פנימיים יכולים להיווצר מהמקורות הבאים, למשל: ילדים מתלחשים, צעקות, גרירת כיסאות ושולחנות ועוד. ההד שמתווסף לכל אותם הרעשים למעשה מגביר את רעשי הרקע.

 

זמן הדהוד – (Reverberation Time RT)

זמן הדהוד הוא פרמטר משמעותי כדי לתאר את טיב האקוסטיקה בחלל מסוים.

כאשר זמן ההדהוד ארוך, הוא פוגם בהבנת המלל המועבר למאזינים בחלל סגור בכלל, ולתלמידים בכיתות וגנים בפרט. מלבד הקול הישיר של המורה, מגיעים לאוזני התלמיד גם החזרים של הקול מהקירות, התקרה וכל העצמים הקשיחים הקיימים בחדר. זמן הדהוד, אשר לא מהווה פגיעה במובנות הדיבור, יורד אל מתחת ל-500 מאיות השנייה (חצי שניה). הזמן אותו דורש משרד החינוך כתקן לזמני הדהוד בכיתות לימוד וגנים נע בין 0.4-0.6 שניות (בתדרים 500, 1000 ו- 2000).